Corylus avellana

Niektoré druhy stromov sú menej vhodné pre tvorbu bonsajov vzhľadom k proporciionálnym vzťahom ( kmeň, listy apod.) a k pomerne obtiažnemu „zmenšovaniu“ niektorých častí (hlavne listy a ihličie), ale i napriel tomuto „handicapu“ som sa rozhodol obohatiť svoju kolekciu o stromček Lieska obyčajná / Líska obecná / Corylus avellana.

Liesku som vykopal v marci 2010 na zarastenom pozemku – rumovisku a vydolovať ju bolo veľmi ľahké, pretože „substrát“ tvorili hlavne staré tehly, kamene, igelitové tašky a podobné materiály zmišané s prsťou piesčitej hliny — ale držala sa statočne! Po zakrátení konárov som ju vsadil priamo do plastového kontajneru – korene nebolo potreba skracovať, boli tak akurát – a umiestnil som ju na lavicu. Počas sezóny som párkrát zakrátil a preriedil nové výhony, hnojil a zalieval. Lieska sa pekne uchytila a vypadá, že bude v dobrej kondícii, pripravená na jarné tvarovanie.

Prierez vývoja stromku vo fotografii.

 

 

Stamp